Central receptora d’alarmes


CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES

Amb la connexió a la nostra Central Receptora d’alarmes podrà gaudir de protecció les 24 Hores del dia.


 
1- Què fa una receptora?

A la central receptora d'alarmes , es reben i gestionen totes les senyals transmeses per el nostre
sistema d'alarma. Mitjançant el nostre transmissor es pot saber el tipus d'alarma rebuda i el punt exacte on
s'ha produït l'alarma. Totes les alarmes rebudes son registrades en un arxiu de dades i si el client ho
demana pot rebre periòdicament (per correu o correu electrònic) un llistat de totes les incidències a la seva.2- Quines senyals pot transmetre el nostre sistema?

Nosaltres podrem enviar a la central receptora, mitjançant la nostra central d'alarma o transmissor i
sempre que el sistema instal•lat permeti la seva detecció, qualsevol de les següents senyals:

-Alarmes de robatori, pànic, coacció (silenciosa o audible)…
-Alarmes de incendi: fum, combustió, calor, flama, gas…
-Alarmes mèdiques
-Alarmes inundació, refrigeració, pèrdua de calor, buidat d'aigua…
-Connexions i desconnexions del sistema ( identificant l'usuari que ho realitza)
-Test de funcionament correcte del sistema.
-Averies: fallo línia telefònica, pèrdua de dispositius via ràdio, falta 220 V. , baixa bateria…

3- Videovigilància.

També és possible, mitjançant un equip de videovigilància , poder enviar imatges de la nostra
instal•lació, sistema que permetrà a la receptora en cas d'una senyal d'alarma, visualitzar i enregistrar les imatges del lloc on s'ha produït l'alarma, tenint així una millor certesa de si l'alarma es verdadera o es tracta només de una falsa alarma. Sistema molt útil també per atracaments i coacció.
.
4- Manteniment

Gràcies a la connexió a Central receptora , a PROCAM podem fer un control diari dels abonats que tenim connectats, verificant així cada dia de que el seu sistema d'alarma funciona correctament.